Bästa Onkologiska avhandlingen

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Svensk Onkologisk förening
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsSwedish Society of Medicine