Bästa Vetenskapliga Ansökan

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Svenska Läkaresällskapets Pris för Bästa Vetenskapliga Ansökan 2022
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsSwedish Society of Medicine