Birger Sjöbergsällskapets medalj

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Tilldelad för tonsättningar av Birger Sjöbergs Posthuma texter och för föreställningen "Galendansaren eller Lilla Paris undergång"
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsBirger Sjöbergsällskapet