Diakonisällskapets stipendium 2021

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Diakonisällskapets första stipendium går till forskning om matfattigdomen i Sverige. Elinn Leo Sandberg är doktorand vid Lunds universitet och tilldelas Diakonisällskapets stipendium på 25 000 kronor. Stipendiet delas ut av Stiftelsen Stora Sköndal. Det är tänkt som en uppmuntran i början av forskarkarriären för diakoner i Svenska kyrkan som forskar inom ett område som knyter an till diakoni.

Elinn tilldelas stipendiet för sitt val av ämne i sina doktorandstudier, forskning om den matfattigdom som finns i Sverige och om civilsamhällets arbete med fattigdomsprevention i form av matkasseverksamhet, gratis eller starkt subventionerad mat, soppkök och liknande. Hennes avhandling avser att kartlägga människors erfarenheter, anledningar och reflektioner kring att motta stöd och vända sig till organisationer som Svenska kyrkan och Stadsmissionerna.
Granting OrganisationsStiftelsen Stora Sköndal