Harry Karlssons fond för folklivsforskning

  • Nilsson, Fredrik (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

För hans mångfasetterade forskning, som starkt bidragit till att utveckla etnologiska kulturhistoriska perspektiv
Granting OrganisationsKungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur