Humanistiska fakultetens pedagogiska pris, 2016, Göteborgs universitet

  • Felix, Cathrine (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

«Cathrine Felix vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tilldelas priset för att hon genom att kombinera kunskap, humor och pedagogisk skicklighet med lyhördhet för auditoriet och tydlighet i budskap och instruktioner. Hon lyckas levandegöra föreläsningar i praktisk filosofi och motivera studenterna på ett sätt de tidigare inte upplevt.»
Granting OrganisationsGothenburg University: Faculty of Humanities