Inga och John Hains stiftelse

Prize: Prize (including medals and awards)

Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsInga och John Hains Stiftelse för Vetenskaplig Humanistisk Forskning