IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

Prize: Other distinction

Description

Klimateffektiva förpackningslösningar - Webbaserat beslutsstödsystem med AI

Vi har utvecklat ett webbaserat systemstöd som mäter, förbättrar, simulerar och predikterar förpackningars totala klimat- och kostnadspåverkan vid användning av förpackningar i försörjningskedjor.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsRoyal Swedish Academy of Engineering Sciences