Jan Hains stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Ulrika Bejerholms forskning är nydanande och innovativ och fokuserar på en positiv psykiatrisk vård som utvecklar psykisk hälsa, delaktighet och välbefinnande för patienter trots deras psykiska sjukdom. Brukardelaktighet och utveckling av evidensbaserade och personcentrerade psykosociala insatser, implementeringen av dessa, samt hur policy skapas är i fokus.
Degree of recognitionRegional