Lengertz Litteraturpris

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Skånes Hembygdsförbunds litteraturpris Lengertz litteraturpris för boken Skräddat för herrskap med motiveringen: Lengertz litteraturpris 2022 ges till boken Skräddat för herrskap för att den på ett välskrivet och lustfyllt sätt berättar om kläder och mode, men också visar hur dräkten ger oss en djupare inblick i tiden och dess intrikata sociala normer och strukturer.