LMK-stiftelsens Medicinepris 2020

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

LMK-stiftelsens medicinpris 2020 tilldelas Steven Schmidt för hans insatser för tvärvetenskaplig forskning med motiveringen att hans studier inom området äldreforskning gör skillnad för många och rustar oss för framtiden. I den pågående Coronapandemin har de äldres komplexa utmaningar och särskilda behov fått en ökad aktualitet och synlighet. Steven Schmidt bedriver och koordinerar inter- och transdisciplinär forskning för att möta framtida behov inom områdena hem- och utomhusmiljö. Majoriteten av den äldre befolkningen bor hemma. Det finns därför en stor forskningspotential i att, tillsammans med de äldre, skapa smarta, meningsfulla och nytänkande anpassningar för att göra tillvaron både enklare, aktivare och säkrare.
Granting OrganisationsLMK stiftelsen