Lund University Agenda 2030 Award

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Alexandra Nikoleris är den första vinnaren och prisas för sitt nyskapande arbete med att utforma kreativa och hållbara framtidsscenarier.
Granting Organisations