Martin Weibulls pris för bästa avhandling vid Historiska institutionen i Lund 2007

Prize: Prize (including medals and awards)