Medlem av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Royal Academy of Letters, Stockholm

Prize: Election to learned society

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsThe Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (Vitterhetsakademin)