Medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd

    Prize: Election to learned society

    Description

    Konsumentverkets vetenskapliga råd bidrar med kunskap och forskningsrön inom det konsumentpoli­tiska området och ger vägledning för Konsumentverkets strategiska verksamhetsutveckling. Rådet är en viktig kommunikationskanal till universitets- och högskolevärlden vilket underlättar för oss att ta del av aktuell forskning som är relevant för våra ansvarsområden. Vetenskapliga rådet bidrar även med synpunkter på metodfrågor och analyser av verkets utredningar.
    Granting OrganisationsKonsumentverket / Swedish Consumer Agency