Medlem i Tillväxtanalys referensgrupp till projektet Hur påverkar reglering Sveriges innovationskraft

Prize: Appointment

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys