Per Nyströms vetenskapspris för historisk forskning

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778. De delar årligen ut Per Nyströms vetenskapspris till en avhandling som särskilt visat prov på självständighet och nytänkande. Nomineringsarbetet görs av speciellt utsedda ledamöter i KVVS. .
Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationsKungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS)