Description

För bästa kirurgiska avhandling
Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationsKirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund