Pris

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

För framstående insats inom humaniora
Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationsKungl. Vetenskapssocieteten Lund