Pris av Kungl. Vetenskapssocieteten i Lund

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

För förtjänstfull avhandling inom humaniora
Granting OrganisationsKungl. Vetenskapssocieteten Lund