Pris för god vetenskaplig och pedagogisk presentation

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Poster-pris, medicinska riksstämman i Göteborg 2010