Pris ur Gösta Bergs minnesfond

Prize: Prize (including medals and awards)

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsKungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur