Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Tryckbidrag för projektet An Imaginary Musical Road Movie
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsStiftelsen Längmanska kulturfonden