Stipendium BFUF (Årets ciceron)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Stipendium 100 000 kr
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsBFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond