Studentlitteraturs Kurslitteraturpris

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Kurslitteraturpriset består av tre priser, varav två hederspriser. Anders Kjellbergs kapitel "Den svenska partsmodellen - facket, arbetsgivarna och lönebildningen" ingår i den med hederspris belönade boken Arbete & Välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige (Åke Sandberg red.). Ett trettiotal forskare medverkar i boken. Förlagsredaktör: Johan Lindgren. Se vidare https://www.studentlitteratur.se/#press/node/432001
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsStudentlitteratur