Svensk förening för övre abdominell kirurgis stora pris

Prize: Prize (including medals and awards)

Degree of recognitionNational