The Carl-Axel Hamberger Prize for outstanding young scientist in ENT, 1993)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Utdelas för sammantagen vetenskaplig prestation, till yngre forskare.
Granting OrganisationsSwedish Society of Medicine