The Swedish King’s 50th anniversary foundation award

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Hälsa och åldrande hos fåglar"
Granting OrganisationsKonung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö