Vårdvetenskapliga föreningens pedagogiska pris

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Vårdvetenskapliga Studentföreningen delar varje år ut Vårdvetenskapliga föreningens pedagogiska pris till lärare som nominerats av studenter.
Priset delas ut till lärare som på något sätt utmärkt sig och på ett positivt sätt påverkat studenternas utbildning.
Degree of recognitionRegional