3M - Maria Malmö Mobile study. A randomized controlled trial.

Project: Research

Project Details

Description

Randomiserad kontrollerad studie som prövar interactive voice response med tillägg av personlig feedback, jämfört med endast interactive voice response utan feedback, för förstärkt behandling av psykiatriska symptom och substansanvändning hos ungdomar som söker vård för missbruk eller beroende. Delstudier avseende nya missbruksmönster såsom kombinerad tramadol- och cannabisanvändning, håranalys av drogmönster hos unga, samt behandlingsretention i behandling av unga med substansanvändning.
StatusFinished
Effective start/end date2012/01/012017/03/31