Project Details

Description

För ett par årtionden sen sågs både skapandet av nytt liv och förekomsten av utomjordiskt liv som science fiction. Idag är det vetenskapliga samfundet generellt sett ense om att det är en fråga om när, och inte om, någon av dessa vetenskapliga ambitioner kommer att lyckas. Trots detta finns det anledning att tro att vi är illa förberedda för de utmaningar och tillfällen som onekligen skulle uppstå vid framträdandet av en mångfald av liv, just liv med olika uppkomst.

Forskningrupper runtom i världen har för närvarande fullt upp med att antingen försöka uppfinna nytt liv eller upptäcka utomjordiskt liv. Medicinsk forskning har börjat rikta in sig på att förvandla personer till, vad som skulle kunna beskrivas som, post-människor. Vad dessa områden har gemensamt är att de inom vår egen livstid skulle kunna bli ansvariga för ett andra ”livets uppkomst”. När det kommer till astrobiologi skulle det kunna handla om upptäckten av liv som är lika gammalt eller äldre än liv på jorden men som skulle vara nytt för oss. I de andra fallen handlar det om uppfinningen av liv som inte funnits tidigare.

Uppkomsten av en mångfald av liv kommer att ha en djup inverkan på en mängd olika frågor som är beroende av vårt sätt att förhålla oss till ”liv”, alltifrån hur vi ramar in vetenskapliga frågeställningar i kemi, biologi och astrobiologi till rättsliga och politiska frågor samt filosofiska och teologiska perspektiv. Endast genom ett tvärvetenskapligt samarbete kan vi tackla den grundläggande frågan bakom dessa utmaningar, det vill säga, hur kommer uppkomsten av en mångfald av liv ändra hur vi uppfattar och förstår liv?
StatusFinished
Effective start/end date2016/08/202017/06/15