Adrenalectomy Versus Follow-up in Patients with Subclinical Cushings Syndrome

Project: Research

Project Details

Description

(RCT (multicenter); NCT01246739. Studien avser att undersöka värdet av operation jämfört med uppföljning hos patienter med kortikal adrenal tumör och mild hyperkortisolism avseende kardiovaskulära riskfaktorer. End-point är normalisering av högt blodtryck hos patienter med diagnosticerad hypertoni.

Layman's description

Godartade binjuretumörer som upptäcks av en slump är vanliga. Den vanligaste endokrinologiska störningen är en ökad sekretion av kortisol, men utan tecken på allvarlig sjukdom, så kallt Cushings syndrom. Däremot är kardiovaskulära riskfaktorer, såsom högt blodtryck och diabetes vanliga hos patienter med mild hyperkortisolism.
Studien jämför operation av binjuretumören med uppföljning avseende påverkan på högt blodtryck, men även andra riskfaktorer som diabetes studeras.
AcronymAUSC
StatusNot started