Aeolian activity in Sweden: an unexplored environmental archive

Project: Research

Project Details

Description

Flygsand i Sverige utgör en i stort outnyttjad resurs när det gäller att rekonstruera forntidens miljö, och de många observationerna av flygsandsförekomster tyder på att vindprocesser kan ha spelat en större roll i vårt landskap än vad man tidigare trott. Endast få flygsandsområden har emellertid beskrivits mer än översiktligt och med några få undantag vet vi inte heller säkert när flygsanden avsattes, vilket är nödvändigt för att kunna ta reda på sandflyktens orsaker i relation till samtida klimat- och miljöförändringar.
I det här projektet kommer jag och mina samarbetspartner att undersöka ett antal utvalda flygsandslokaler i södra-mellersta Sverige för att ta reda på när flygsanden avsattes, hur omfattande sandflykt har varit vid olika tidpunkter, i vilka miljöer det ägde rum och vad orsakerna var. Detta gör vi genom att bl.a. kartlägga flygsanden och undersöka dess inre uppbyggnad och sammansättning, samt ha ett omfattande program för åldersbestämning. Det senare är möjligt tack vare att jag nyligen etablerat ett laboratorium för luminiscensdatering vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, det första av sitt slag i Sverige.
De förväntade resultaten omfattar en kartläggning av flygsandsförekomster i Sverige och kunskap om när sandflykt ägde rum och dess orsaker. Flygsanddyner i inlandet förväntas ge information om forna vindmönster, isavsmältningen och klimatet vid slutet av den senaste istiden, medan dynerna som finns längs våra kuster återspeglar havsnivåförändringar. Flygsandområden som varit aktiva under senare tid kan kopplas till mänsklig påverkan eller klimatförändringar. Resultaten från projektet kan sålunda användas för rekonstruktion och förståelse av forntida miljöer och av hur landskapet kan förändras i framtiden.
En pilotstudie av inlandsdynerna på Brattforsheden i Värmland har gett lovande resultat och visar att dynerna där bildades för 11000-9000 år sedan (vid isavsmältningen), men att de delvis också var aktiva under 1700- och 1800-talen.
StatusFinished
Effective start/end date2013/01/012016/12/31

Funding

  • Geological Survey of Sweden

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 15 - Life on Land

UKÄ subject classification

  • Geology