AI and Automation: Challenges and Opportunities for the Dual Income Tax System

Project: Research

Project Details

Description

I projektet AI and Automation: Challenges and Opportunities for the Dual Income Tax System, vilket finansieras genom min forskningsmeriteringsanställning vid Juridiska fakulteten, undersöker jag hur de disruptiva krafter som följer av AI kan hanteras inom ramen för ett dualt inkomstskattesystem. Projektet vilar på antagandet att vi står inför en samhällsomdanande strukturomvandling, där ökad automatisering och robotisering, pådriven av AI, förändrar den industriella värdekedjan, vårt arbetsliv och på sikt vårt beskattningssystem. I ett dualt inkomstskattesystem, där skattebördan fördelas mellan arbete och kapital, skulle en strukturomställning på arbetsmarknaden medföra långtgående konsekvenser för statens inkomster. Enbart i Sverige, där fysiska personers arbetsinkomster står för närmare 60 % av totala skatter eller 25,6 % av BNP, skulle en mindre omställning av arbetsmarknaden på kort tid riskera urholka statens finanser, som vid sidan av skatten på arbete även skulle se inbetalningar av sociala avgifter minska och utbetalningarna ur transfereringssystemen att öka. Även om den nya AI-teknologin samtidigt skulle skapa nya digitala tjänster och produkter, minska produktions- respektive distributionskostnader i en digitaliserad ekonomi skulle det skattemässiga bortfallet på arbete få långtgående följder i en övergångsperiod. Genom att skatterättsligt beforska och närmare utvärdera de följder och konsekvenser som denna utveckling kan få, bidrar projektet till att möta morgondagens utmaningar redan i dag.
StatusActive
Effective start/end date2023/09/01 → …