Asylum Appeals in Denmark, Germany and Sweden: A Socio-Legal Cartography

Project: Research

Project Details

Description

This socio-legal cartography is a collective case study of asylum appeals across three national contexts. It applies ethnographic methods of data collection and analysis in order to map the spatiotemporality of legal norms and practices. The study’s point of departure is to explore the varying extents to which asylum appeals are politicized in Germany, Sweden and Denmark.

Layman's description

Denna fallstudie av asylöverklaganden sträcker sig över tre nordeuropeiska länder: Danmark, Tyskland och Sverige. Det är en rättssociologisk kartografi. Med uppmärksamhet på den lokala nivån samt det transnationella sammanhanget, förstår jag ’rättssociologisk kartografi’ som ett sätt att studera lagliga normer och praktiker i tid och rum. Denna form av forskning görs med hjälp av verktygen för empirisk samhällsforskning. Projektet tillämpar etnografiska metoder för datainsamling och analys. En preliminär insikt är att asylöverklaganden är politiserade på olika sätt i de tre länderna.
Short titleVR International Postdoc
StatusFinished
Effective start/end date2020/08/012023/07/31