Att avlyssna folkviljan: Gallupundersökningen som statistisk attraktion och vetenskap 1941-1955

Filter
Presentation

Search results