Att genomföra en beteendeförändringsintervention i kommunen för att förbättra livskvaliteten hos äldre: en pilotstudie

Project: Research

Project Details

Description

The project aims are to: 1) evaluate the usability, acceptance and effectiveness of a new web-based behavioural change intervention ('Light, activity and sleep in my daily life') intended to improve the quality of life of older adults, and 2) identify perceived enablers and inhibitors to outdoor walking.

Older people may lack knowledge about their changing age-related needs and how light and physical activity during the day can affect sleep. This intervention targets light-related behaviour, outdoor walking and sleep behaviour directed at older adults living independently. This pilot study is essential because it can provide knowledge for further refining the intervention, estimation of likely recruitment rates, and commitment of participants. The project will also indicate whether the intervention can be effective and how different environmental characteristics influence the outcomes.

Layman's description

Projektet ska 1) utvärdera en Internetbaserad beteendeintervention ("Ljus, aktivitet och sömn i min vardag") med målet att förbättra livskvaliteten hos äldre, och 2) identifiera upplevda faktorer som möjliggör och hindrar ökat gående utomhus. 40 äldre personer från fyra städer kommer att delta. Dessutom intervjuas personal från Seniorverksamheter och stadsbyggnadskontor i åtta fokusgrupper. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att utvärdera interventionens användbarhet och hälsorelaterade utfallsmått före och direkt efter interventionen samt efter 3 och 10 månader. Resultaten kommer att ge svar på om interventionen kan genomföras i flera städer, om det finns upplevda hinder för ökat gående som planerare kan ta itu med, och om mer kunskap och beteendeförändring hos äldre kan främja ett aktivt och hälsosamt åldrande med hög livskvalitet.
StatusActive
Effective start/end date2024/01/012026/12/31

Funding

  • Familjen Kamprads Stiftelse