Att leva i stadens omoraliska rum - förnimmade gaturum och dess materialitet i Malmö ca. 1890-1910

Project: Research

Project Details

Description

Syftet med detta projekt är att undersöka ett antal gaturum som förstods som omoraliska i Malmö årtiondena kring förra sekelskiftet. Detta fyller en viktig forskningslucka genom att vända perspektivet bort från ett ovanifrån perspektiv av stadens styre – som dominerat mycket av den tidigare urbanhistoriska forskningen – till förmån för ett perspektiv som tar utgångspunkt i hur de människor som levde där formade gaturummet till sitt eget och hur detta skedde i samspel med platsernas materialitet.
StatusActive
Effective start/end date2023/01/012024/12/31

Funding

  • Stiftelsen Ebbe Kocks stiftelse

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 5 - Gender Equality

UKÄ subject classification

  • History
  • Gender Studies