Audit Society 2.0 - Taking a new turn? Organizational use and consequences of external reporting on social media.

Project: Research

Project Details

Description

Digitalisering och granskningssamhälle har länge gått hand i hand, och forskare har börjat intressera sig för vad sociala medier kan medföra i sammanhanget, bland annat för den externa redovisningen. Det är främst det som sker online som har studerats, medan effekterna inom organisationer är mer outforskade. Detta projekt syftar till att öka förståelsen av audit society 2.0 genom att undersöka hur organisationers externa redovisning på sociala medier förhåller sig till deras interna arbete. Projektet bygger på fallstudier av insamlingsorganisationer, vad som karakteriserar deras redovisning av använda medel på Facebook, på vilka grunder och med vilka kompetenser den skapas och vilka konsekvenser den får för organisationens prioriteringar.
StatusActive
Effective start/end date2020/01/012024/12/31

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • Business Administration
  • Communication Studies