Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser

Project: Research

Project Details

Description

Syftet är att granska hur en exceptionell, ansenlig korpus av romerska symboler (’NTMS’ = Non-Textual Marking Systems) användes, på vilket sätt och varför. Genom att beskriva och förklara deras funktion, association och samexistens är målet att förstå märkenas förhållande till samhället, administration, politik, tro och ideologi. Resultaten förväntas ha en interdisciplinär inverkan. Det empiriska underlaget är baserad på hundratals opublicerade märken på artefakter framgrävda personligen i Gebel el-Silsila, Egypten; de härrör från en homogen plats, samhälle och period. Vilka system användes? Hur? Av vem? Varför? Hur relaterar de till text och ikonografi? NTMS kan ses som kommunikationsmedia, ämnade att förstås av alla. Än idag kommunicerar vi globalt med logotyper, tecken och emoji, för vilket projektet sammankopplar det förflutna med nutid. Målen är att 1) beskriva och klassificera märkena enligt semiotik och strukturalism; studera materialkulturen för information om tro och ideologi; 2) jämföra NTMS och söka efter gemensamma mönster/meningar; 3) tillämpa avancerad digital teknik för att möjliggöra digital interaktion i realtid, att förmedla och rekonstruera NTMSs mening och historiska roll. Resultat presenteras på konferenser, i open access journaler, och en konferens ska organiseras. Som ledare för den arkeologiska platsen, med en anmärkningsvärd mängd banbrytande publikationer, anser jag mig själv kapabel att genomföra detta projekt.
StatusFinished
Effective start/end date2020/04/012023/03/31

UKÄ subject classification

  • Classical Archaeology and Ancient History