Bacterial respiratory tract infections - aspects on virulence, epidemiology and future vaccines

Project: Dissertation

Project Details

Description

Pneumococcal infections are among the leading causes of death in children in developing countries. In developed countries the main burden of severe infections, such as invasive pneumococcal disease (IPD) is carried by the immunocomprised and the elderly. Different pneumococcal serotypes vary widely in their ability to colonize the nasopharynx and cause diseases such as Acute Otitis Media (AOM) and IPD. Introduction of pneumococcal conjugated vaccines (PCV) for children marks a new era in the battle against the pathogen.
This thesis aims to examine changes in pneumococcal epidemiology in relation to the introduction of PCV in southern Sweden and to explore the immunogenicity and virulence of serotypes included in the vaccine.

Layman's description

Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) är den vanligaste bakteriella orsaken till lunginflammation och öroninflammation och kan även leda till blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (meningit). Pneumokocker har en skyddande kapsel som är uppbyggd av sockerkedjor. Kapselns kemiska struktur skiljer sig åt och ger upphov till över 90 kända kapseltyper. År 2009 infördes ett barnvaccin (PCV) mot pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Barnvaccinet skyddar bara mot några av de vanligaste kapseltyperna. Denna avhandling har som syfte dels att undersöka hur PCV påverkar övre luftvägsinfektioner och dels undersöka vilka kapseltyper som orsakar allvarlig sepsis och hur patienters immunförsvar reagerar vid sådan sjukdom.
Short titlePneumococcal vaccines in Skåne
StatusFinished
Effective start/end date2013/11/152020/06/08