Behandlingsförlopp, samsjuklighet, patientnöjdhet och uppföljning i en ny behandlingsmodell för alkoholberoende: Triangel-mottagningen Malmö

Project: Research

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date2016/10/012017/12/31