Brott och moral i affärskulturen: En studie av konstruktioner av ekonomiska brott i rättegångsförhandlingar

Project: Research

Project Details

Description

I detta projekt kommer vi att undersöka och analysera de språkliga interaktioner och texter som förekommer under rättegångsförhandlingar om misstänkta ekonomiska brott. Syftet är att bidra till kunskapen om den ekonomiska brottsligheten genom att studera denna som ett affärskulturellt fenomen som konstrueras och tilldelas mening i konkreta rättegångar. Studien bygger på en kvalitativ dokumentstudie av 30 rättsfall fördelade på de tre brottstyperna skattebrott, bokföringsbrott och svindleri.
Fyra typer av dokument kommer att samlas in för analys: domar,rättegångshandlingar,
förundersökningsprotokoll samt inspelningar av vittnesmål.

Layman's description

I detta projekt kommer vi att undersöka och analysera de språkliga interaktioner och texter som förekommer under rättegångsförhandlingar om misstänkta ekonomiska brott. Syftet är att bidra till kunskapen om den ekonomiska brottsligheten genom att studera denna som ett affärskulturellt fenomen som konstrueras och tilldelas mening i konkreta rättegångar. Studien bygger på en kvalitativ dokumentstudie av 30 rättsfall fördelade på de tre brottstyperna skattebrott, bokföringsbrott och svindleri.
Fyra typer av dokument kommer att samlas in för analys: domar,rättegångshandlingar,
förundersökningsprotokoll samt inspelningar av vittnesmål.
StatusActive
Effective start/end date2022/01/012024/07/01