Collaborative housing in a Pandemic Era: cross-country inter- and transdisciplinary evaluation, innovative approaches, human rights-based policy recommendations and capacity building

Project: Research

Project Details

Description

The COVID-19 pandemic has revealed that the failure to guarantee the right to adequate housing has had major consequences during this global crisis in Europe. CO-HOPE is a response to this health, housing and social crisis. CO-HOPE focuses on carrying out applied research through a mixed methods evaluation of the resilience and transformative capacities of collaborative housing projects and inhabitants in five European countries (Obj. 1,2), co-creating participatory design approaches for future housing development (Obj. 3), generating recommendations for policymakers, (Obj. 4) and implementing an international capacity building programme on collaborative housing that tackles the affordability- integration-health nexus (Obj. 5). CO-HOPE has an inter- and transdisciplinary approach, incorporating complementary forms of knowledge through cooperation between academics and practice partners. To foster urban transformation capacities, Non-Profit Organizations active in international policy advocacy for adequate housing and the right to the city as well as Universities with extensive experience in conducting capacity-building programmes through international cooperation are leading specific work packages. The potential-oriented recommendations for policymakers and capacity building activities are expected to contribute to a shift in housing provision towards community-led projects that foster
sustainable urban development.

Layman's description

Projektsammanfattning
Bogemenskaper är en resursbesparande boendeform och därmed en del av en hållbar urban utveckling. CO-HOPE undersöker hur bogemenskaper har fungerat under pandemin och hur denna boendeform kan bidra till att våra städer har mänskliga rättigheter i centrum. Projektets övergripande syfte är att bidra till en breddad syn på bostadsförsörjning vad gäller billiga bostäder, hälsa och social integration, baserat på lärdomar från COVID-19 pandemin. Genom att länka samman bostads-, hälso- och integrationsperspektiv kommer CO-HOPE att undersöka hur de boende och bogemenskaper i fem europeiska länder har hanterat den pågående pandemin. Utifrån denna kunskap kommer projektet att utveckla ett deltagande designprocess för bogemenskaper som kan tackla billiga bostäder, hälsa och social integration. Projektet bygger på ett samarbete mellan universitetsforskare, frivilligorganisationer, samt privata och offentliga organisationer. Projektet kommer att utveckla lokalt förankrade förslag som ska spridas både inom och utanför akademin för att guida policyarbete. Dessutom kommer CO-HOPE at utföra kapacitetsbyggande aktiviteter.

Mål:
Projektets målsättningar är följande: (1) att förstå bogemenskaper i relation till utvecklingen av en ”human rights city” och ”the right to the city”; (2) utifrån kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder förstå hur boende i bogemenskaper i fem europeiska länder hanterar COVID-19-pandemin utifrån ett perspektiv som innefattar rätten till staden, social integration, hälsa och resiliens; (3) att utveckla en innovativ deltagande designprocess för att skapa goda och resilienta bogemenskaper; (4) att utveckla policyrekommendationer baserade på ett perspektiv som länkar samman billiga bostäder, integration och hälsa, samt (5) att utveckla ett internationellt program för kapacitetsutveckling som involverar olika intressenter och som är anpassat till olika utbildningsnivåer.

Resultatnytta/Effekter:
CO-HOPE kommer att ha en egen hemsida för att informera om projektets olika aktiviteter och resultat. Hemsidan fokuserar på samdesignen av framtida bogemenskaper inklusive de ”Urban Living Labs” som kommer att arrangeras i Sverige och andra deltagarländer. Forskarna kommer även att redovisa resultat och aktiviteter via olika sociala medier och andra etablerade hemsidor för att nå ut till en bredare publik. Resultaten kommer också att spridas via muntliga presentationer vid internationella och nationella konferenser. Till beslutsfattare och praktiker kommer information att spridas via möten online. Yrkesverksamma och andra kommer även att nås genom spridning av utbildningsmaterial och underlag för online-kurser som universitetet kommer att erbjuda på akademisk nivå. Dessutom kommer Sensus att sprida projektets resultat som folkbildning. Spridningen av projektets resultat kommer också att nå en större publik via populärvetenskapliga tidskrifter samt de kanaler som deltagarna i CO-HOPE har tillgång till.

Aktörskonstellation
Sverige
Lunds universitet, Lunds kommun, Kollektivhus Nu, Ferrumarkitekter, Arkitektgården och Sensus
Spanien
Universidad de Sevilla, EMVISESA, Taller ecosocial Hábitat 4
Österrike
Robert Temel, Technische Universität Wienn, Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen
Frankrike
UrbaMonde, Université de Lyon, Habitat Participatif France, Hal’âge, L’Epok
Finsk akademisk samarbetspartner
Tampere University
Short titleCollaborative housing in a Pandemic Era
AcronymCO-HOPE
StatusActive
Effective start/end date2022/04/012025/03/31

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • University of Seville
 • Technical University Vienna (TU Wien)
 • UrbaMonde-France
 • University of Lyon
 • University of Tampere

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Free keywords

 • Collaborative housing
 • Affordable housing
 • The right to the city
 • COVID-19
 • Resilience
 • Health and wellbeing