Corpus of Spoken Language in Interaction-FLE (CLAPI-FLE)

  • Thomas, Anita (Researcher)
  • Rocher Hahlin, Céline (Researcher)
  • Granfelt, Jonas (PI)
  • Bengtsson, Nina (Researcher)

Project: Research

Project Details

Layman's description

Projektet är ett samarbete med Université Lyon II och syftar till att utarbeta illustrationer av interaktionsfärdigheter som uttrycks i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS). Corpus de LAngue Parlée en Interaction är en fransk talspråkskorpus med fokus på interaktion. Korpusen som är en forskningskorpus är omfattande och samtalssituationerna är mycket varierade.

Projektet är ett samarbete med Université Lyon II och syftar till att utarbeta illustrationer av interaktionsfärdigheter som uttrycks i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS). Corpus de LAngue Parlée en Interaction (CLAPI) är en fransk talspråkskorpus med fokus på interaktion. Korpusen som är en forskningskorpus är omfattande och samtalssituationerna är mycket varierade. För mer information se forskningsprogrammet nedan (på franska).
StatusFinished
Effective start/end date2013/01/012014/12/31

UKÄ subject classification

  • Specific Languages