Cykellogistik i urbana områden

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Den pågående befolkningstillväxten, koncentrerad framför allt till de större städerna, förväntas leda till fler transporter och ökad distribution. På vilket sätt hållbara gods- och varutransporter kan utvecklas och etableras utgör angelägna forskningsfrågor. Syftet med föreliggande projekt är att synliggöra vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns för att öka andelen gods- och varutransporter på cykel. Eftersom urban cykellogistik är en relativt ny bransch är arbetsvillkor, trafiksäkerhet och andra sociala hållbarhetsmål dåligt utforskade. I takt med att branschen vuxit har det också framkommit att miljömässiga mål riskerar att hamna på konfliktkurs med sociala hållbarhetsmål. Projektets övergripande mål är därför att bidra till att snabba på utvecklingen för att öka andelen gods- och varutransporter med cykel i urbana områden utan att detta måste ske till priset av minskad social hållbarhet. Projektet har tillämpad karaktär och förväntas resultera i ökad kunskap av cykellogistikens potential och utmaningar, konkreta policyrekommendationer till berörda aktörer samt en disputerad forskare i cykellogistik.
AcronymCUBA
StatusActive
Effective start/end date2022/03/012025/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Swedish National Road and Transport Research Institute