Danska och svenska – från grannspråk till främmande språk?

Project: Research

Project Details

Description

Projektet bygger på en undersökning av språkförståelsen hos svenska och danska gymnasieungdomar i Öresundsregionen och utmynnar i en problematisering av grannspråksbegreppet ur ett pragmatiskt perspektiv.
Short titleFrån grannspråk till främmande språk
StatusFinished
Effective start/end date2011/02/012013/11/30

UKÄ subject classification

  • Humanities