Data för identifiering på nationell nivå av samhällsviktig verksamhet vid extrem nederbörd och skyfall

Project: Commissioned research

Project Details

Description

MSB har behov av att på nationell nivå identifiera sårbara områden i landet med
samhällsviktig verksamhet och som kan påverkas av översvämningar från extrem
nederbörd och skyfall som inte nödvändigtvis ligger i direkt anslutning till sjöar och vattendrag, utmed kusten eller inom områden som MSB redan har översvämningskarterat. MSB har behov av en utvecklad metod för att utifrån allmänt tillgängliga geografiska datamängder och GIS-analyser identifiera områden med samhällsviktig verksamhet och beroendekedjor mellan olika samhällsviktiga verksamheter. Denna identifiering skall sedan bidra till förmàgan att analysera och hantera geografiska områden med samhällsviktiga verksamheter som kan drabbas av översvämningar. Detta för att samhällets funktionalitet och kontinuitet på nationell/regional nivå ska kunna bibehållas vid en mer omfattande översvämning.
Short titleMSB - Extrem Nederbörd
StatusFinished
Effective start/end date2022/10/012023/03/10