De Stenbergska villorna – kvinnors rätt till det offentliga rummet i Malmö kring sekelskiftet 1900

Project: Research

Project Details

Description

Syftet med det här projektet är att visa hur kvinnors inträde på den lokalpolitiska arenan förhandlades i relation till dess tidigare kodning som exklusivt manlig samt att påvisa hur kvinnors utökade politiska rättigheter hängde samman med kvinnors utökade rätt till det offentliga rummet. För att uppfylla syftet kommer jag undersöka hur Anna Stenberg argumenterade för en specifikt kvinnlig fråga, uppförandet av offentliga toaletter för kvinnor, på olika politiska arenor, med särskilt fokus på om och i så fall hur hon anpassade sin framtoning efter mottagarna samt vilken roll kvinnors rätt till det offentliga rummet spelade i hennes argumentation.
StatusFinished
Effective start/end date2020/01/012020/12/31

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 5 - Gender Equality

UKÄ subject classification

  • History
  • Gender Studies
  • Human Geography