Den enes arbetsplats den andres hem – utformning och design för framtidens hemsjukvård.

Project: Research

Project Details

Description

Hemmiljön är vid hemsjukvård både personalens arbetsplats och patientens hem. Det är en utmaning att uppnå rimliga arbetsförhållanden och god patientsäkerhet samtidigt som patienten inte vill att hemmet förvandlas till ett sjukhus. Kraven på god arbetsmiljö går hand i hand med kraven på patientsäkerhet.

I projektet fokuserar vi på den fysiska utformningen av inredning och utrustning i hemsjukvård. Syftet är att utveckla och utvärdera förslag på hur fungerande och flexibla lösningar ska utformas så att de ger en god arbetsmiljö (säkerhet, ergonomi etc.), fungerar i en hemmiljö (estetik, rengöring etc.) och ger en säker och effektiv vård.
StatusFinished
Effective start/end date2014/01/012017/10/01